Znaleziono 84 artykuły

Włodzimierz Lengauer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki rozwoju radzieckiej historigrafii starożytności w latach 1917-1956 Włodzimierz Lengauer s. 1-25
Ludzie a bogowie : obrzęd ofiarny w religii polis Włodzimierz Lengauer s. 3-19
Empedokles i jego "Katharmoi" Włodzimierz Lengauer Krystyna Stebnicka s. 9-30
"Hieroi logoi" : tajne nauki starożytnych Greków? Włodzimierz Lengauer s. 13-34
Aglauros w przysiędze efebów ateńskich z IV w. p.n.e. Włodzimierz Lengauer s. 35-42
Uwagi o heortologii greckiej : (na marginesie książki Monserrat Camps-Gaset, L'année des Grecs. La fête et le mythe, "Annales Littéraires de l'Université de Besançon" 530 ,Belles Lettres, Paris 1994, s. 162) Włodzimierz Lengauer Monserrat Camps-Gaset (aut. dzieła rec.) s. 79-86
Eros and politics in Athens of the Fourth Century B.C. Włodzimierz Lengauer s. 81-93
O trudnościach marksistowskiej analizy społeczeństw starożytnych : (w związku z książką G. E. M. de Ste. Croix, The class struggle in the ancient greek world, London 1981) Włodzimierz Lengauer G. E. M. de Ste. Croix (aut. dzieła rec.) s. 105-118
„Vani, une Pompéï”, Otar Lordkipanidze, Paris 1995 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Otar Lordkipanidze (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"Guerre et religion en Grèce à l'époque classique. Recherches sure les rites, lex dieux, l'idéologie de la victorie", R. Lonis, Paris 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer R. Lonis (aut. dzieła rec.) s. 117-121
„Aeschines. Against Timarchos”, translated with introduction and commentary by Nick Fisher, Oxford 2001 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Nick Fisher (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"Frinico tra propaganda democratica e giudizio tucidideo", Gianni Grossi, Roma 1984 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Gianni Grossi (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Pitagora 2000" : masońska konferencja w Rzymie Włodzimierz Lengauer s. 137-139
"Le Carnaval et la Politique. Une introduction à la Comédie grec suivie d'un choix de fragments", Jean Claude Carrière, Paris 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Jean Claude Carrière (aut. dzieła rec.) s. 141-143
„Greek Mysteries. The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults”, edited by Michael B. Cosmopoulos, London and New York 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Michael B. Cosmopoulos (aut. dzieła rec.) s. 142
"Pericle. Un uomo, un regime, una cultura", Mario Attilio Levi, Milano 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Mario Attilio Levi (aut. dzieła rec.) s. 143-144
„Census populi. Demografia starożytnego Rzymu”, Wiesław Suder, Wrocław 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Wiesław Suder (aut. dzieła rec.) s. 143-144
„Studia z dziejów antycznego Rzymu”, przeł. Marcin Pawlak, Przemysław Wojciechowski, Maria Jaczynowska, Toruń 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Jaczynowska (aut. dzieła rec.) s. 143
"Homonoia und Arche. Athen und die griechische Staatenwelt vom Ende des peloponnesischen Krieges bis zum Königsfrieden (404/3-387/6 v.Chr.)", Peter Funke, Wiesbaden 1980 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Peter Funke (aut. dzieła rec.) s. 144-145
„In search of God the Mother. The cult of Anatolian Cybele”, Lynn E. Roller, Berkeley-Los Angeles-London 1999 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Lynn E. Roller (aut. dzieła rec.) s. 145
Empedokles und seine "Katharmoi" : Zusammenfassung Włodzimierz Lengauer Krystyna Stebnicka s. 150-151
Bibliografia prac Izy Bieżuńskiej-Małowist za lata 1988-1995 Włodzimierz Lengauer Krystyna Stebnicka s. 151-153
Cenzus wieku dla członków ateńskiej boule Włodzimierz Lengauer s. 155-160, 265
"Entre mythe et politique", Jean-Pierre Vernant, Paris 1996 Włodzimierz Lengauer Jean-Pierre Vernant (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Les cultures orientaux dans le monde romain", Robert Turcan, Paris 1992 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Robert Turcan (aut. dzieła rec.) s. 159-163
"Religijność starożytnych Greków", Włodzimierz Lengauer, Warszawa 1994 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Włodzimierz Lengauer (aut. dzieła rec.) s. 163-168
"Hieroi logoi" : the esoteric science of ancient Greeks? Włodzimierz Lengauer s. 164-165
"Theatre in Ancient Greek Society", J. R. Green, London and New York 1996 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer J. R. Green (aut. dzieła rec.) s. 165-168
Męskie, żeńskie i nijakie : sacrum płci w micie i wierzeniach Greków Włodzimierz Lengauer s. 171-180
"Myth : its meaning and functions an ancient and other cultures", G. S. Kirk, Cambridge 1970 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer G. S. Kirk (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Historia wierzeń i idei religijnych : tom 2 : od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa", Mircea Eliade, Warszawa 1994 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Mircea Eliade (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Sorciers grecs", André Bernard, Paris 1991 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer André Bernard (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach", Manfred Lurker, Kraków 1994 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Manfred Lurker (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Świętość : elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych", Rudolf Otto, Wrocław 1993 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Rudolf Otto (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Historia wierzeń i idei religijnych : Tom III: Od Mahometa do Wieku Reform", Mircea Eliade, Warszawa 1995 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Mircea Eliade (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Griechische Geschichte", Wolfgang Schuller, München-Wien 1980 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Wolfgang Schuller (aut. dzieła rec.) s. 201
"Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit", hrsg. von Helmut Schneider, Darmstadt 1981 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Helmut Schneider (aut. dzieła rec.) s. 202-203
Genos, polis i demokracja Włodzimierz Lengauer s. 215-238
"Greek Colonists and Native Populations. Proceedings of the First Australian Congress of Classical Archeology held in honour of Emeritus Professor A.D. Trendall, Sydney 9-14 July 1985", edited by Jean-Paul Descoeudres, Oxford 1990 : [recnzja] Włodzimierz Lengauer Jean-Paul Descoeudres (aut. dzieła rec.) s. 232-233
Ateny i Sparta w V wieku : najnowsze badania i dyskusje Włodzimierz Lengauer s. 283-294
„Kleine Schriften, II: Orientalia”, Walter Burkert, Göttingen 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Walter Burkert (aut. dzieła rec.) s. 283
„Społeczeństwo greckich miast zachodnich wybrzeży Morza Czarnego”, Maria Musielak, Poznań 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Musielak (aut. dzieła rec.) s. 284-285
„Le papyrus de Derveni”, texte présenté, traduit et annoté par Fabienne Jourdan, Paris 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Fabienne Jourdan (aut. dzieła rec.) s. 284
"The Derveni Papirus”, wyd., wstęp i komentarze Theokritos Kouromenos, George M. Parássoglou, Kyriakos Tsantsanoglou, „Studi e Testi per il Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini” t. XIII : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Theokritos Kouromenos (aut. dzieła rec.) George M. Parássoglou (aut. dzieła rec.) Kyriakos Tsantsanoglou (aut. dzieła rec.) s. 304-305
„The >>Odyssey<< re-formed”, Fredrick Ahl, Hanna M. Roisman, Ithaca and London 1996 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Fredrick Ahl (aut. dzieła rec.) Hanna M. Roisman (aut. dzieła rec.) s. 305-307
Dionizos w świecie zwierząt Włodzimierz Lengauer s. 305-317, 491
Od haniebnego występku do gender studies. Badania nad grecką paiderastia w XX wieku Włodzimierz Lengauer s. 315-328
Waltera Burkerta historia religii greckiej Włodzimierz Lengauer s. 317-326, 378
„Religijność starożytnych Greków”, Włodzimierz Lengauer, Warszawa 1994 : [recenzja] Anna M. Komornicka Włodzimierz Lengauer (aut. dzieła rec.) s. 319-321
„Les Grecs et la Mediterranee. Des siecle obscurs a la fin de l'epoque archaique”, Claude Baurain, Paris 1997 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Claude Baurain (aut. dzieła rec.) s. 328-329
„Żywot Apolloniusza z Tiany”, Flawiusz Filostratos, z greckiego przełożył Ireneusz Kania, przedmową opatrzyła Maria Dzielaska, Kraków 1997 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Dzielska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (aut. dzieła rec.) s. 329
„Entre Hommes et Dieux. Le convive, le héros, le prophète. Lire les polythéismes”, Paris 1989 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer s. 330-332
„Dionysos”, Maria Daraki, Paris 1985 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Daraki (aut. dzieła rec.) s. 369-371
„La population de l’Antiquité classique”, Jean-Nicolas Corvisier, Wiesław Suder, Paris 2000 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Jean-Nicolas Corvisier (aut. dzieła rec.) Wiesław Suder (aut. dzieła rec.) s. 371-372
„Gab es das Griechische Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mit-tedes 5. Jahrhunderts v. Chr.”, wyd. Dietrich Papenfuß, Volker Michael Strocka, Mainz 2001 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Dietrich Papenfuss (aut. dzieła rec.) Volker Michael Strocka (aut. dzieła rec.) s. 372-373
">>Reading<< Greek Culture. Texts and Images. Rituals and Myths", Christiane Sourvinou - Inwood, Oxford 1991 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Christiane Sourvinou - Inwood (aut. dzieła rec.) s. 385-388
"Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V w. p.n.e.", Włodzimierz Lengauer, Warszawa 1988 : [recenzja] Józef Wolski Włodzimierz Lengauer (aut. dzieła rec.) s. 387-388
„Kobiety antyku. Talenty, ambicje, namiętności”, Iza Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1993 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 391-392
„L'uomo greco”, red. Jean-Pierre Vernant, 1991 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Jean-Pierre Vernant (aut. dzieła rec.) s. 392-395
"Kulturnyj pierieworot w driewniej Griecji VIII-V ww. do n.e.", A. I. Zajcew, Leningrad 1985 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer A. I. Zajcew (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"La schiavitú nell'Egitto greco-romano", Iza Bieżuńska-Małowist, Roma 1984 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 415-416
Religia polis a wierzenia Hellenów : (w związku z książką: Robert Parker, Athenian Religion. A History, Clarendon Press, Oxford 1997, s. 370) Włodzimierz Lengauer Robert Parker (aut. dzieła rec.) s. 443-452
"Index". Quaderni camerati di studi romanistici, Napoli 1982 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer s. 527-531
"Hegemoniestreben und Autonomiesicherung in der griechischen Vertragspolitik klassischer und hellestischer Zeit", Thomas Pistorius, Frankfurt am Main [etc.] 1985 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Thomas Pistorius (aut. dzieła rec.) s. 559-560
"Democraty and classical Greece", J. K. Davis, Sussex-New Jersey : [recenzja] Włodzimierz Lengauer J. K. Davies (aut. dzieła rec.) s. 577-578
"Nomos und Phvsis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im grichischen Denken des 5. Jahrhunderts", F. Heinimann, Darmstadt 1980 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer F. Heinimann (aut. dzieła rec.) s. 578-579
"Sicilijskaja derżawa Dionisija (IV w. do n. e.)", E. D. Frołow, Leningrad 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer E. D. Frołow (aut. dzieła rec.) s. 579-580
„Dzieje Kartagińczyków. Historia nie zawsze ortodoksyjna”, Krzysztof Kęciek, Warszawa 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Krzysztof Kęciek (aut. dzieła rec.) s. 579
"The Theban hegemony 371-362 B.C.", John Buckler, Cambridge, Mass. 1980 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer John Buckler (aut. dzieła rec.) s. 583-584
"Antyczny romans grecki wczesnego okresu", Maria Pąkcińska, Warszawa 1981 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Pąkcińska (aut. dzieła rec.) s. 584
Isonomia Włodzimierz Lengauer s. 609-635
„Ansichten griechischer Rituale. Geburtstags-Symposium für Walter Burkert. Castellen bei Basel 15. bis 18. März 1996”, red. Fritz Graf, Stuttgart-Leipzig 1998 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Fritz Graf (aut. dzieła rec.) s. 625-629
"Archaiczeskaja Grecija i Bliżnij Wostok", W. P. Jajlenko, Moskwa 1990 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer W. P. Jajlenko (aut. dzieła rec.) s. 693-697
"La vie quotidienne des dieux grecs", Giulia Sissa, Marcel Detienne, Paris 1989 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Marcel Detienne (aut. dzieła rec.) Giulia Sissa (aut. dzieła rec.) s. 697-700
"Judaismos-hellenismos. Essai sur le judaisme judéen à l'époque hellénistique", Edouard Will, Claude Orrieux, Nancy 1986; "The Jews in the Greek Age", Elias J. Bickerman, London 1988 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Elias J. Bickerman (aut. dzieła rec.) Claude Orrieux (aut. dzieła rec.) Edouard Will (aut. dzieła rec.) s. 700-703
"Studia nad Pindarem i archaiczną liryką grecką. W kręgu pojęć prawdy i fałszu", Anna M. Komornicka, Łódź 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Anna M. Komornicka (aut. dzieła rec.) s. 749-752
"Griechische Sozialgeschichte. Von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit", Fritz Gschnitzer, Wiesbaden 1981 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Fritz Gschnitzer (aut. dzieła rec.) s. 759-764
"Odysseus. Die Taten und Leiden des Helden in antiker Kunst und Literatur", Frank Brommer, Darmstadt 1983 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Frank Brommer (aut. dzieła rec.) s. 777-779
"Les Grecs sans miracle. Textes 1903-1960", L. Gernet, réunis par Riccardo di Donato, préface de Jean Vernant, Paris 1983 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Riccardo di Donato (aut. dzieła rec.) L. Gernet (aut. dzieła rec.) Jean Vernant (aut. dzieła rec.) s. 795-796
"Anticznaja Grecija, t. 1-2", red. E. S. Gołubcowa, L. P. Marinowicz, A. I. Pawłowskaja, E. D. Frołow, Moskwa 1983 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer E. D. Frołow (aut. dzieła rec.) E. S. Gołubcowa (aut. dzieła rec.) L. P. Marinowicz (aut. dzieła rec.) A. I. Pawłowskaja (aut. dzieła rec.) s. 796-797
"Le chasseur noir. Formes de pensée et formes de societé dans le monde grec", Pierre Vidal-Naquet, Paris 1981 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Pierre Vidal-Naquet (aut. dzieła rec.) s. 807-808
"Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland und ihr Fortleben in den Sprachen der Welt, Bd. 3-5", hrsg. von Elisabeth Charlotte Welskopf, Berlin 1981 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Elisabeth Charlotte Welskopf (aut. dzieła rec.) s. 808-809
"Produktivkräfte und Gesellschaftsformationen in vorkapitalistischer Zeit", hrsg. von Joachim Herrmann und Irmgrad Sellnow, Berlin 1982 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Joachim Herrmann (aut. dzieła rec.) Irmgrad Sellnow (aut. dzieła rec.) s. 809-810
"Geschichte und Alternativen. Scheidewege des Handelns", Eva Ancsel, Budapest 1984 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Eva Ancsel (aut. dzieła rec.) s. 827-828