Znaleziono 10 artykułów

Józef Wolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filhellenizm Arsacydów Józef Wolski s. 1-9
Z problematyki badań nad niewolnictwem w starożytności. Na marginesie prac o niewolnictwie Profesor Izabeli Bieżunskiej-Małowist Józef Wolski s. 161-168, 489
Sztuka dowodzenia w armii partyjskiej Józef Wolski s. 209-219
Parthian and Iranian titles in the Parchement No. 10 from Dura Józef Wolski s. 285-294
"Dzieje i upadek imperium Seleucydów”, Józef Wolski, Kraków 1999 : [recenzja] Jacek Rzepka Józef Wolski (aut. dzieła rec.) s. 287-289
"Imperium Arsacydów", Józef Wolski, do druku przygotował i wstępem opatrzył Stefan Zawadzki, Poznań 1996 : [recenzja] Jacek Rzepka Józef Wolski (aut. dzieła rec.) Stefan Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 343-345
"Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V w. p.n.e.", Włodzimierz Lengauer, Warszawa 1988 : [recenzja] Józef Wolski Włodzimierz Lengauer (aut. dzieła rec.) s. 387-388
Wpływ wojen perskich na formy walki politycznej w Grecji Józef Wolski s. 416-427
„Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo - społeczeństwo - gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz”, red. Józef Wolski, Tadeusz Kotula, Andrzej Kunisz, Kraków 1994 : [recenzja] Maria Jaczynowska Tadeusz Kotula (aut. dzieła rec.) Andrzej Kunisz (aut. dzieła rec.) Józef Wolski (aut. dzieła rec.) s. 655-660
"Grundzüge der parthischen Geschichte", Klaus Schippmann, Darmstast 1980 : [recenzja] Józef Wolski Klaus Schippmann (aut. dzieła rec.) s. 747-749