Znaleziono 19 artykułów

Tadeusz Kotula

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studia nad problemem afrykańskiej annony Tadeusz Kotula s. 1-20, 205-206
Klaudiusz II Gocki w świetle źródeł epoki późnego cesarstwa rzymskiego Tadeusz Kotula s. 199, 3-15
"L'insurrection de Clodius Macer en Afrique du Nord en 68 de notre ère", Andrzej Kunisz, Wrocław 1994 : [recenzja] Tadeusz Kotula Andrzej Kunisz (aut. dzieła rec.) s. 91-93
Nurty monoteistyczne w pogaństwie "wieku niepokoju" (III w. n.e.) a polemika chrześcijańska Tadeusz Kotula s. 105-114
„Dobrzy i źli cesarze” w opiniach późnych autorów łacińskich Tadeusz Kotula s. 127-137
„Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a Barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej”, Tadeusz Kotula, Kraków 2004 : [recenzja] Waldemar Ceran Tadeusz Kotula (aut. dzieła rec.) s. 135-136
„Carthage”, Serge Lancel, Paris 1992 : [recenzja] Tadeusz Kotula Serge Lancel (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Z problematyki rozwoju miast w rzymskiej Afryce Jerzy Kolendo Tadeusz Kotula s. 169-179
Rozpad konfederacji czterech kolonii cyrteńskich: zjawisko kryzysowe? Tadeusz Kotula s. 225-237
Z nowszych badań nad III wiekiem Cesartwa rzymskiego Tadeusz Kotula s. 269-277
„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, red. I. Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1991 : [recenzja] Tadeusz Kotula Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, t. 1-2", Claude Lepelley, Paris 1979-1981 : [recenzja] Tadeusz Kotula Claude Lepelley (aut. dzieła rec.) s. 353-356
Uzupełnienie do artykułu "Studia nad problemem afrykańskiej annony" Tadeusz Kotula s. 423-424
Z badań nad ustrojem municypalnym epoki późnego Cesarstwa : afrykańskie municypia i kolonie Tadeusz Kotula s. 445-468
Zgromadzenie prowincjonalne w rzymskich prowincjach okresu wczesnego cesarstwa : (w związku z książką J. Deiningera, Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr., München 1965) Tadeusz Kotula s. 501-506
„Römische Herrschaft und einheimischer Widerstand in Nordafrika. Militärische Auseinandersetzungen Roms mit den Nomaden”, Andreas Gutsfeld, Stuttgart 1989 : [recenzja] Tadeusz Kotula Andreas Gutsfeld (aut. dzieła rec.) s. 509-512
"Rome et les Barbères : un problème militaire d'Auguste à Dioclétien", M. Rachet, Bruxelles 1970 : [recenzja] Tadeusz Kotula M. Rachet (aut. dzieła rec.) s. 543-546
Z badań nad romanizacją Afryki Północnej: problemy i metody : (w związku z książką M. Benabou, La résistance africaine à la romanisation, Paris 1976) Tadeusz Kotula M. Benabou (aut. dzieła rec.) s. 637-642
„Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo - społeczeństwo - gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz”, red. Józef Wolski, Tadeusz Kotula, Andrzej Kunisz, Kraków 1994 : [recenzja] Maria Jaczynowska Tadeusz Kotula (aut. dzieła rec.) Andrzej Kunisz (aut. dzieła rec.) Józef Wolski (aut. dzieła rec.) s. 655-660