Znaleziono 1 artykuł

Maria Dzielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Żywot Apolloniusza z Tiany”, Flawiusz Filostratos, z greckiego przełożył Ireneusz Kania, przedmową opatrzyła Maria Dzielaska, Kraków 1997 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Dzielska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (aut. dzieła rec.) s. 329