Znaleziono 11 artykułów

Jadwiga Dianni

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu (1870-1882) Jadwiga Dianni s. 45-58
Dzieje dzieła Jana Śniadeckiego "Rachunku algebraicznego teoria zastosowania do linii krzywych" w świetle jego korespondencji Jadwiga Dianni s. 59-72
"Wybór pism" Jan Brożek, tom 1, opracował Henryk Barycz, tom 2, opracowała Jadwiga Dianni, Warszawa 1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 634, 4 nlb. + 1 k. erraty; s. 346, 4 nlb. + 1 mapa : [recenzja] Maria Kochańska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Jan Brożek (aut. dzieła rec.) Jadwiga Dianni (aut. dzieła rec.) s. 194-198
Trygonometria w polskich pracach matematycznych do końca XIX wieku Jadwiga Dianni s. 247-269
Pierwszy znany traktat rękopiśmienny w literaturze matematycznej w Polsce : Algorismus minutiarum Martini Regis de Premislia Jadwiga Dianni s. 269-289
O pewnym rękopisie matematycznym z końca XVIII wieku Jadwiga Dianni s. 367-382
Niels Henrik Abel-matematyk norweski (1802-1829) Jadwiga Dianni s. 367-376
"Tysiąc lat polskiej myśli matematycznej", Jadwiga Dianni, Adam Wachułka, Warszawa 1963 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Jadwiga Dianni (aut. dzieła rec.) Adam Wachułka (aut. dzieła rec.) s. 377-381
"Z dziejów polskiej myśli matematycznej", Jadwiga Dianni, Adam Wachułka, Warszawa 1957 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Jadwiga Dianni (aut. dzieła rec.) Adam Wachułka (aut. dzieła rec.) s. 460-462
Recepcja geometrii analitycznej w Polsce w wiekach XVII-XIX Jadwiga Dianni s. 677-700
Zagadnienie kwadratury koła w polskiej literaturze matematycznej Jadwiga Dianni s. 715-752