Znaleziono 7 artykułów

Kazimierz Dola

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. J. Swastek jako historyk Kościoła Kazimierz Dola s. 9-13
"I tak dzięki miłosierdziu i pobożności osiągnęła niebo" : Sylwetka duchowa św. Jadwigi Kazimierz Dola s. 15-24
Związki diecezji wrocławskiej z metropolią gnieźnieńską w latach 1418-1520 Kazimierz Dola s. 147-188
"Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój, skład osobowy, działalność", Kazimierz Dola, Lublin 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Kazimierz Dola (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. : studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich" [rozprawa habilitacyjna przedłożona na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL], Wojciech Góralski, Płock 1979 : [recenzja] Kazimierz Dola s. 319-323
"Dominikanie w Nysie 1749-1810. Przyczynek do historii zakonu i miasta", Kazimierz Dola, Opole 2009 : [recenzja] Marek Derwich Kazimierz Dola (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Kapucyni w Nysie 1658–1810", Kazimierz Dola, Opole 2009 : [recenzja] Marek Derwich Kazimierz Dola (aut. dzieła rec.) s. 397-398