Znaleziono 1 artykuł

Krzysztof Dolata

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987-1989)", wstęp, wybór i oprac. J. Dardzińska, K. Dolata, Wrocław 2011 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Joanna Dardzińska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Dolata (aut. dzieła rec.) s. 415-418