Znaleziono 2 artykuły

Danuta Dramska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Socjalizacja językowa jako nabywanie umiejętności komunikacji interpersonalnej Danuta Dramska s. 49-64
"Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania", red. B. Woynarowska, M. Kapica, Warszawa 2001 : [recenzja] Danuta Dramska Barbara Woynarowska (aut. dzieła rec.) s. 101-105