Znaleziono 1 artykuł

Ladislav Dušek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Benedicti Miniritae dicti chronica et eius continuatio", edidit Ladislaus Dušek, "Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2 i 3: Franciszkanie na ziemiach polskich, Zakony franciszkańskie w Polsce", red. Jerzy Kłoczowski, t. 1, Lublin-Kraków 1989, s. 323-459 : [recenzja] Gerard Labuda Ladislav Dušek (aut. dzieła rec.) s. 124-125