Znaleziono 6 artykułów

Maciej Duda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
(auto)biografie męskości Maciej Duda s. 7-11
(Auto)biografia jako materiał w badaniach historii równouprawnienia kobiet : przyczynek do dyskusji Maciej Duda s. 25-37
Matka, autobiografia : próby Maciej Duda s. 69-82
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Nielegalne rynki - skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania", Olsztyn, 31 maja 2012 r. Maciej Duda Joanna Narodowska s. 189-192
Bałkany bez egzotyki Wojciech Śmieja Maciej Duda (aut. dzieła rec.) s. 218-221
Literackie studia nad przestrzenią literatury polskiej Maciej Duda Elżbieta Konończuk (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sidoruk (aut. dzieła rec.) s. 263-270