Znaleziono 8 artykułów

Elżbieta Konończuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia na sprzedaż w "Boskim Juliuszu" i "Nazo poecie" Jacka Bocheńskiego Elżbieta Konończuk s. 71-83
Czas przestrzeni : problematyka spacjalna a współczesna teoria literatury Katarzyna Szalewska Elżbieta Konończuk (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sidoruk (aut. dzieła rec.) s. 151-161
W meandrach geopoetyki Elżbieta Konończuk s. 213-228
Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury Elżbieta Konończuk s. 255-264
Literackie studia nad przestrzenią literatury polskiej Maciej Duda Elżbieta Konończuk (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sidoruk (aut. dzieła rec.) s. 263-270
"Modele świata i człowieka : szkice o powieści współczesnej", pod red. Jerzego Święcha, Lublin 1985 : [recenzja] Elżbieta Konończuk Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 392-398
"Interpretacja dzieła : konferencja w Instytucie Sztuki PAN, 5-7 listopada 1984 roku", pod red. Marcina Czerwińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Elżbieta Konończuk Marcin Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 415-422
Czarne kobiety w narracjach biograficznych Elżbieta Konończuk Anna Wieczorkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 473-479