Znaleziono 9 artykułów

Małgorzata Dudzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potencjał uwarunkowań przestrzennych godpodarstw w gminach województwa dolnośląskiego, w którym zrealizowano scalenia gruntów rolnych Małgorzata Dudzińska s. 7-20
Czynniki determinujące wartość rynkową gruntu rolnego i wartość gruntu w postępowaniu scaleniowym Małgorzata Dudzińska s. 19-28
Porównanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Planem rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 : podobieństwa i różnice Małgorzata Dudzińska s. 21-37
Identyfikacja funkcji zadrzewień przydrożnych Małgorzata Dudzińska Katarzyna Kocur-Bera s. 27-39
Ramy instytucjonalne scalenia gruntów : porównanie w Polsce i w wybranych krajach Europy Małgorzata Dudzińska Katarzyna Kocur-Bera s. 29-39
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a średnie ceny gruntów rolnych w Polsce w latach 2009-2014 Małgorzata Dudzińska Barbara Prus s. 35-47
Realizacja wybranych programów wsparcia rolnictwa w Polsce i Czechach Małgorzata Dudzińska s. 39-53
Rozpoznanie skuteczności pozyskania i efektywnego wykorzystania unijnego wsparcia na przedsięwzięcia infrastrukturalne w gminach : studium przypadków Małgorzata Dudzińska s. 43-59
Aktywność społeczna mieśzkańców gmin województwa lubelskiego, w których realizowano prace scaleniowe gruntów rolnych - studium przypadku Małgorzata Dudzińska s. 47-58