Znaleziono 13 artykułów

Katarzyna Kocur-Bera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie platformy GIS w zarządzaniu kryzysowym Katarzyna Kocur-Bera s. 27-39
Identyfikacja funkcji zadrzewień przydrożnych Małgorzata Dudzińska Katarzyna Kocur-Bera s. 27-39
Ramy instytucjonalne scalenia gruntów : porównanie w Polsce i w wybranych krajach Europy Małgorzata Dudzińska Katarzyna Kocur-Bera s. 29-39
Algorytm oceny ryzyka powstania strat na obszarach wiejskich z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych Katarzyna Kocur-Bera s. 33-47
Dzierżawa międzysąsiedzka oraz od Agencji Nieruchomości Rolnych jako jedna z form użytkowania gruntów rolniczych Katarzyna Kocur-Bera s. 39-49
Wpływ rozbudowy drogi krajowej S22 na strukturę przestrzenną gminy Młynary Katarzyna Kocur-Bera s. 39-48
Uwarunkowania przestrzenne zarządzania kryzysowego Katarzyna Kocur-Bera s. 55-64
Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową : część 1 Katarzyna Kocur-Bera s. 55-62
Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową : część 2 Katarzyna Kocur-Bera s. 55-64
Specyfika finansowania sieci drogowych Katarzyna Kocur-Bera s. 59-68
Konwergencja cech przestrzennych obszarów narażonych na skutki zdarzeń ekstremalnych Katarzyna Kocur-Bera s. 73-85
Identyfikacja subpopulacji o podobnych charakterystykach w aspekcie ekstremalnych zjawisk pogodowych Katarzyna Kocur-Bera s. 75-89
Specyfika wybranych oddziaływań sieci drogowej na otaczającą przestrzeń Katarzyna Kocur-Bera s. 89-99