Znaleziono 12 artykułów

Jerzy Duma

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jerzy Duma s. 5
Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009) Jerzy Duma s. 5-7
Warmiński "pęcełek" Maria Biolik Jerzy Duma s. 5-10
Słowiańskie dwuczłonowe imiona przezwiskowe ze "Słownika nazw terenowych Pomorza Zachodniego" Jerzy Duma s. 5-14
Czy istniał słowiański "Płaczybóg"? Jerzy Duma s. 27-32
Dawne słowiańskie nazwy wzgórz i wzniesień na Pomorzu Zachodnim od XII do XIV wieku Jerzy Duma s. 31-38
Zagadkowa nazwa rzeki "Powa" dawniej "Pokrzywnica" Jerzy Duma s. 45-52
Różne typy nazw rzecznych a problematyka osadnicza współczesnych ziem polskich Jerzy Duma s. 45-57
Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009) Jerzy Duma s. 70-72
Wybrane nazwy jezior z terenu Welskiego Parku Krajobrazowego i najbliższej okolicy Jerzy Duma s. 79-88
"Onomastyka regionalna", pod red. Jerzego Dumy, Olsztyn 2006 : [recenzja] Elżbieta Sobczak Jerzy Duma (aut. dzieła rec.) s. 90-98
Nowe badania nad językiem dawnych słowiańskich gwar Pomorza Zachodniego : na przykładzie rozwoju zgłoskotwórczego *l, *l' w nazwach terenowych tego obszaru Jerzy Duma s. 213-228