Znaleziono 4 artykuły

Mirosław Dyczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielokryterialna ewaluacja systemu klasy BI dla MŚP oparta na podejściu BI Scorecard Framework Helena Dudycz Mirosław Dyczkowski Jerzy Korczak s. 136-149
Efektywność ekonomiczna wdrażania telepracy w zespołach informatycznych na przykładzie instytucji sektora publicznego Mirosław Dyczkowski s. 184-203, 284-285
Analiza efektywności ekonomicznej zastosowania systemu klasy FSM w optymalizacji łańcucha usług mobilnych : podstawy metodyczne i studium przypadku Mirosław Dyczkowski s. 337-344
Badanie efektywności ekonomicznej informatycznych projektów e-biznesowych : założenia metodyczne i studia przypadków Mirosław Dyczkowski s. 445-453