Znaleziono 5 artykułów

Jerzy Korczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Algorytm FP-Growth w wyszukiwaniu wzorców zakupów klientów Jerzy Korczak Piotr Skrzypczak s. 61-71
Wielokryterialna ewaluacja systemu klasy BI dla MŚP oparta na podejściu BI Scorecard Framework Helena Dudycz Mirosław Dyczkowski Jerzy Korczak s. 136-149
Perspektywy rozwoju samorządu powiatowego Jerzy Korczak s. 147-161
    Zacytuj
  • Udostępnij
Identyfikacja wymagań systemu informatycznego w wybranych przedsiębiorstwach handlowych Kinga Kijewska Jerzy Korczak s. 163-173
W kwestii potrzeby wyodrębnienia prawa urzędniczego i korpusowego charakteru służby publicznej Jerzy Korczak s. 299-308