Znaleziono 2 artykuły

Franciszek Dylus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eschatologiczny sens Teilhardowskiej idei pleromizacji Franciszek Dylus s. 75-82
Jezus Chrystus w pismach Martina Bubera : (zarys problematyki) Franciszek Dylus s. 131-135