Znaleziono 7 artykułów

Bronisława Dymara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyczność poezji : podstawą rozwoju wrażliwości dziecka na dobro i piękno Bronisława Dymara s. 57-67
Radość i sens interpersonalnego współbycia w przestrzeniach szkoły i przedszkola : progres i postęp Bronisława Dymara s. 70-82
Wiersze dla dzieci jako forma aktywności twórczej i przejaw związków z kulturą lokalną Bronisława Dymara s. 137-147
"Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym", Bronisława Dymara, Ewa Ogrodzka-Mazur, Cieszyn–Bielsko-Biała–Kraków 2013 : [recenzja] Tadeusz Lewowicki Bronisława Dymara (aut. dzieła rec.) Ewa Ogrodzka-Mazur (aut. dzieła rec.) s. 167-172
Muzyka jako wartość osobista i społeczna Bronisława Dymara s. 273-283
"<< Dziecko w świecie tradycji >>. Nauczyciele - nauczycielom", Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska, Franciszek Ziemski, Kraków 2002 : [recenzja] Agata Tomaszewska-Woźniak Bronisława Dymara (aut. dzieła rec.) Wiesława Korzeniowska (aut. dzieła rec.) Franciszek Ziemski (aut. dzieła rec.) s. 324-325
Rozwój kultury muzycznej dziecka Bronisława Dymara s. 376-389