Znaleziono 4 artykuły

Ewa Ogrodzka-Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cieszyńska szkoła badań pogranicza Profesora Tadeusza Lewowickiego Ewa Ogrodzka-Mazur s. 25-39
Polska mniejszość narodowa na Zaolziu w ciągłości i zmianie społecznej : perspektywa wielokulturowa i edukacyjna Ewa Ogrodzka-Mazur s. 43-64
"Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym", Bronisława Dymara, Ewa Ogrodzka-Mazur, Cieszyn–Bielsko-Biała–Kraków 2013 : [recenzja] Tadeusz Lewowicki Bronisława Dymara (aut. dzieła rec.) Ewa Ogrodzka-Mazur (aut. dzieła rec.) s. 167-172
Recenzja książki Anny Józefowicz, Jarosława Chacińskiego, Elżbiety Krysztofik-Gogol, Tomasza Adamskiego "Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej – idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 189 Ewa Ogrodzka-Mazur Tomasz Adamski (aut. dzieła rec.) Jarosław Chaciński (aut. dzieła rec.) Anna Józefowicz (aut. dzieła rec.) Elżbieta Krysztofik-Gogol (aut. dzieła rec.) s. 311-314