Znaleziono 12 artykułów

Jarosław Chaciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jarosław Chaciński s. 5-10
Wprowadzenie Jarosław Chaciński s. 5-10
Wielokulturowość jako droga do piękna i humanizmu : rozważania wstępne Jarosław Chaciński s. 5-11
Wprowadzenie Jarosław Chaciński s. 5-7
Wprowadzenie Jarosław Chaciński s. 5-7
Wprowadzenie Jarosław Chaciński s. 5-9
Praktyczne zastosowania teorii pedagogiki międzykulturowej w edukacji muzycznej Jarosław Chaciński s. 13-29
O rozumieniu muzyki innego kręgu kulturowego - możliwości i ograniczenia horyzontów własnego poznania Jarosław Chaciński s. 93-105
Mała ojczyzna (Heimat) jako prawo i obowiązek – wyzwania w europejskim kontekście : wykład na spotkaniu regionalnym (Heimatstreffen) w Gummersnach – Zielone Świątki 2015 Karl Heinrich Ehrenforth Jarosław Chaciński (tłum.) s. 281-287
Międzynarodowa konferencja "Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie – historyczne perspektywy i współczesne odniesienia w europejskim kontekście", Akademia Pomorska w Słupsku, 16-18 października 2014 roku Jarosław Chaciński s. 289-292
Recenzja książki Anny Józefowicz, Jarosława Chacińskiego, Elżbiety Krysztofik-Gogol, Tomasza Adamskiego "Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej – idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 189 Ewa Ogrodzka-Mazur Tomasz Adamski (aut. dzieła rec.) Jarosław Chaciński (aut. dzieła rec.) Anna Józefowicz (aut. dzieła rec.) Elżbieta Krysztofik-Gogol (aut. dzieła rec.) s. 311-314
Etos i gra w „Ogólnym wychowaniu muzycznym” Eberharda Preussnera na tle niektórych nurtów filozoficznych i pedagogicznych Jarosław Chaciński s. 409-432