Znaleziono 10 artykułów

Anna Józefowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kluczowa problematyka i wartości najnowszej polskiej prozy dla dzieci Anna Józefowicz s. 41-55
Społeczno-kulturowe wyobrażenia o macierzyństwie w retrospekcji historycznej i współcześnie a rekonesans badawczy Anna Józefowicz s. 97-112
Wartości przekazywane i pielęgnowane przez matki w rodzinach wiejskich w okresie międzywojennym Anna Józefowicz s. 105-123
Region oraz edukacja regionalna w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej Anna Józefowicz s. 105-117
Sprawozdanie z "II Ogólnopolskich Warsztatów Metodologii Jakościowych". Olsztyn, 7-8 kwietnia 2011 r. Anna Józefowicz s. 151-153
Oswajanie z przemijaniem – temat śmierci we współczesnej literaturze dla dzieci : terapeutyczne walory wybranych powieści Anna Józefowicz s. 152-169
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo", Czeski Cieszyn i Ustroń, 14-16 października 2013 roku Anna Józefowicz s. 235-238
Obraz kobiety-matki w wybranej współczesnej prozie chińskiej Anna Józefowicz s. 263-278
Wartości edukacyjne współczesnej prozy dziecięco-młodzieżowej w kontekście problemów dziecka osamotnionego Anna Józefowicz s. 272-289
Recenzja książki Anny Józefowicz, Jarosława Chacińskiego, Elżbiety Krysztofik-Gogol, Tomasza Adamskiego "Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej – idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 189 Ewa Ogrodzka-Mazur Tomasz Adamski (aut. dzieła rec.) Jarosław Chaciński (aut. dzieła rec.) Anna Józefowicz (aut. dzieła rec.) Elżbieta Krysztofik-Gogol (aut. dzieła rec.) s. 311-314