Znaleziono 2 artykuły

Dominika Dymek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Ja” w krytyce : o świadomości krytycznoliterackiej Michała Grabowskiego w korespondencji Do Józefa Bohdana Zaleskiego Dominika Dymek s. 5-20
Jak z uczuć uczynić argumenty? Środki retoryczne w wybranych szkicach krytycznoliterackich Michała Grabowskiego Dominika Dymek s. 43-59