Znaleziono 3 artykuły

Paweł Dymora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka Djano w Pythonie Paweł Dymora Mirosław Mazurek Jakub Rywka s. 302-307
Wykorzystanie multimedialnych rozszerzeń baz danych w dydaktyce przedmiotów informatycznych Paweł Dymora Mirosław Mazurek Bogumił Mroczka s. 308-322
Technologie wirtualizacji i emulacji w badaniu sieci komputerowych Paweł Dymora Tadeusz Kwater Robert Pękala Dariusz Strzęciwilk s. 371-376