Znaleziono 9 artykułów

Magdalena Dziadek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między zaściankiem a Europą : paradoksy rozwoju polskiej formacji muzyki współczesnej w dwudziestoleciu międzywojennym Magdalena Dziadek s. 9-15
Czy istnieje muzyka słowiańska? Magdalena Dziadek s. 9-18
Działalność Raula Koczalskiego w Niemczech w latach 30. XX wieku Magdalena Dziadek s. 11-25
The Evolution of Cosmopolitan Attitudes in Polish Musical Culture of the Twentieth Century Magdalena Dziadek s. 25-36
Uwagi o przydatności typologii strategii intertekstualnych Stanisława Balbusa do badań nad muzyką Magdalena Dziadek s. 53-70
Występy Sergiusza Rachmaninowa w Polsce Magdalena Dziadek Michał Jaczyński s. 81-96
Karol Szymanowski's as Chancellor of the Higher School of Music in Warsaw : New Facts, New Light Magdalena Dziadek s. 94-117
Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale” Magdalena Dziadek s. 131-135
Muzyka Chopina w międzywojennym Wiedniu Magdalena Dziadek s. 151-162