Znaleziono 7 artykułów

Michał Jaczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka klasyczna a media społecznościowe: nowa perspektywa relacji twórca – odbiorca muzyki Michał Jaczyński s. 11-27
Muzyka soul – geneza, historia, uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz rodzaje inspiracji tym stylem w twórczości rodzimej Michał Jaczyński s. 46-68
Władysław Żeleński w Pradze Michał Jaczyński s. 63-77
Występy Sergiusza Rachmaninowa w Polsce Magdalena Dziadek Michał Jaczyński s. 81-96
The Presence of Jewish Music in the Musical Life of Interwar Prague Michał Jaczyński s. 115-133
Wczesny okres twórczości Władysława Żeleńskiego w oczach polskich krytyków muzycznych Michał Jaczyński s. 121-146
Wykonania muzyki Władysława Żeleńskiego w Wiedniu Michał Jaczyński s. 163-180