Znaleziono 5 artykułów

Marek M. Dziekan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między Wschodem a Zachodem : filozofia arabska w koncepcji Zakiego Nadżiba Mahmuda (1905-1993) Marek M. Dziekan s. 23-34
Quss Ibn Sa’ida al-Iyadi (6th–7th cent. A.D.), Bishop of Najran: An Arabic and Islamic Cultural Hero Marek M. Dziekan s. 127-135
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Dni Arabów (<Ajjam al-Arab>) : między historią a legendą [Streszczenie] Marek M. Dziekan s. 183-187
"Złote stolice Arabów", Marek M. Dziekan, Warszawa 2011 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Marek M. Dziekan (aut. dzieła rec.) s. 224-231
„Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej”, Michał Łyszczarz, Olsztyn – Białystok 2013 : [recenzja] Marek M. Dziekan Michał Łyszczarz (aut. dzieła rec.) s. 459-460