Znaleziono 14 artykułów

Robert Dziembowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 5
Słowo wstępne Robert Dziembowski Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 5
Ochrona czci w starożytnym prawie Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 5-12
"Child grooming" w świetle polskiego prawa karnego Robert Dziembowski Robert Szostak s. 37-51
Wybrane aspekty zakazu reklamy w systemie prawa polskiego Marcin Domian Robert Dziembowski Magda Pieńkowska s. 49-60
Prawne gwarancje dostępu mediów do procesów sądowych a sprawozdawczość prasowa Robert Dziembowski Krystyna Szczechowicz s. 55-67
Internet a prawnokarna ochrona godności osobistej funkcjonariusza publicznego Marcin Domian Robert Dziembowski s. 93-100
Protection of a good name in the penal codes in 1918-1997 Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 101-107
Występowanie do państw członkowskich UE o wykonanie kar o charakterze pieniężnym w świetle decyzji ramowej Rady 2005/214 Robert Dziembowski Krystyna Szczechowicz s. 129-139
Podstawy prawne swobody wypowiedzi oraz możliwości jej ograniczania Robert Dziembowski s. 172-184
Medialny obraz tak zwanych pedofilów a uregulowania karnoprawne problemu Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 209-218
Sprawozdanie z II Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych "Granice Kryminalizacji i penalizacji", Olsztyn, 19-20 września 2013 r. Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 217-219
Ochrona czci w przepisach Prawa prasowego Robert Dziembowski Krystyna Szczechowicz s. 259-264
Prawne i organizacyjne aspekty gospodarowania zasobami leśnymi Robert Dziembowski Elżbieta Zębek s. 365-379