Znaleziono 4 artykuły

Dorota Ekiert-Oldroyd

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Dorota Ekiert-Oldroyd s. 5-6
Zmiany edukacyjne w oświacie : od paradygmatu zmiany do zmiany paradygmatu Dorota Ekiert-Oldroyd s. 9-25
Obraz szkoły jako "twórczej organizacji" w opinii słuchaczy podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania Oświatą Beata Dyrda Dorota Ekiert-Oldroyd s. 133-141
"Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy", Red. Dorota Ekiert-OIdroyd. Katowice, 2003 : [recenzja] Beata Ecler-Nocoń Dorota Ekiert-Oldroyd (aut. dzieła rec.) s. 185-187