Znaleziono 8 artykułów

Dawid Fajnhauz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z wczesnej działalności Juliana Klaczki", Dawid Fajnhauz, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 43-44, Warszawa 1962 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Dawid Fajnhauz (aut. dzieła rec.) s. 136-137
Śladami Wielopolskiego. Wiktor Starzeński i jego projekty ugody polsko-rosyjskiej na Litwie i Białorusi (1861-1863) Dawid Fajnhauz s. 239-253, 351
Nowe aspekty tajnej działalności Henryka Kamieńskiego Dawid Fajnhauz s. 389-414
"Ruch konspiracyjny na Litwie i Białorusi 1846-1848", Dawid Fajnhauz, Warszawa 1965 : [recenzja] Irena Koberdowa Dawid Fajnhauz (aut. dzieła rec.) s. 464-467
Niemcy a powstanie styczniowe na Litwie i Białorusi Dawid Fajnhauz s. 683-700
Rok 1846 na ziemiach Litwy i Białorusi Zachodniej Dawid Fajnhauz s. 683-706, 837-838
"Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku", Krzysztof Groniowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Dawid Fajnhauz Krzysztof Groniowski (aut. dzieła rec.) s. 701-704
Nieznane listy Zygmunta Sierakowskiego Dawid Fajnhauz s. 751-758