Znaleziono 1 artykuł

D. Farkasfalvy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"L'Inspiration de l'Eglise Sainte dans la Theologie de saint Bernard", D. Farkasfalvy, [w:] „Studia Anselmiana”, fasc. 53, Romae 1964 : [recenzja] Ludwik Stefaniak D. Farkasfalvy (aut. dzieła rec.) s. 251-254