Znaleziono 3 artykuły

Ludwik Stefaniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gottes Herrschaft und Reich", R. Schnackenburg, Freiburg 1959 : [recenzja] Ludwik Stefaniak R. Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 203-211
"L'Inspiration de l'Eglise Sainte dans la Theologie de saint Bernard", D. Farkasfalvy, [w:] „Studia Anselmiana”, fasc. 53, Romae 1964 : [recenzja] Ludwik Stefaniak D. Farkasfalvy (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Die Kirche in Neuen Testament : Ihre Wirklichkeit und theologische Deutung", R. Schankenburg, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Ludwik Stefaniak R. Schnakenburg (aut. dzieła rec.) s. 302-313