Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Felchner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne dylematy wokół wychowania państwowego Andrzej Felchner s. 15-31
Sytuacja zdrowotna ludności powiatu piotrkowskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej Andrzej Felchner s. 59-74
Kształtowanie się aparatu "władzy ludowej" w Piotrkowskiem w świetle akt starostwa Andrzej Felchner s. 219-237
"Z dziejów piotrkowskiej oświaty : od czasów Księstwa Warszawskiego do wybuchu II wojny światowej. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim", Andrzej Felchner, Joanna Majchrzyk-Mikuła, Tomasz Matuszak, Aleksy Piasta, Piotrków Trybunalski 2011 : [recenzja] Katarzyna Szymczyk Andrzej Felchner (aut. dzieła rec.) Joanna Majchrzak-Mikuła (aut. dzieła rec.) Tomasz Matuszak (aut. dzieła rec.) Aleksy Piasta (aut. dzieła rec.) s. 223-225
Instytut Historii filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Tryb. (1997-2001) Andrzej Felchner s. 331-333
Zniszczenia wojenne Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego w świetle niektórych dokumentów starostwa i zarządu miejskiego z pierwszych miesięcy 1945 r. Andrzej Felchner s. 395-409
"Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (1945-1950) w świetle dokumentów własnego zespołu akt", Andrzej Felchner, Piotrków Trybunalski 2004 : [recenzja] Tadeusz Olejnik Andrzej Felchner (aut. dzieła rec.) s. 431-434
Sprawozdanie z pobytu służbowego w Łucku (Ukraina) Andrzej Felchner s. 467-468