Znaleziono 43 artykuły

Tadeusz Olejnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wieluń pod władztwem Władysława Opolczyka Tadeusz Olejnik s. 7-16
Rudzkie korzenie Wielunia Tadeusz Olejnik s. 7-27
Wieluń – dzieje legendarne, nazwa i herb miasta Tadeusz Olejnik s. 25-40
Przebieg i skutki hitlerowskiej akcji przeciw kierowniczym warstwom polskiego społeczeństwa na ziemi wieluńskiej w latach 1939-1940 Tadeusz Olejnik s. 33-47
Dzieje nowożytne i najnowsze Osjakowa (1793–1945) Tadeusz Olejnik s. 47-67
Problemy socjalne Wielunia w latach 1918-1939 Tadeusz Olejnik s. 66-80
Międzypowiatowy Ośrodek Badań Regionalnych Ziem nad Górną Prosną w Wieluniu (1968-1972) : przyczynek do dziejów kształtowania się regionalnego ośrodka naukowego w Wieluniu Tadeusz Olejnik s. 69-83
Szkolnictwo w Wieluniu w latach 1918-1939 Tadeusz Olejnik s. 79-109
Wyboista droga monografii miasta Wielunia Tadeusz Olejnik s. 89-111
Życie kulturalne Wielunia w Polsce odrodzonej 1918-1939 Tadeusz Olejnik s. 97-114
Doc. dr Ryszard Rosin - Honorowy Członek WTN (1919-2002) Tadeusz Olejnik s. 142-146
Wielki pożar Wieruszowa 13 lipca 1878 roku Tadeusz Olejnik s. 149-153
"Lututów, Erygowanie miasta i jego dzieje (1841-1870)", Tadeusz Olejnik, Wieluń 2002 : [recenzja] Zbigniew Szczerbik Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 149-151
Ekspozytura Związku Przyjaciół Górnego Śląska w Praszce Tadeusz Olejnik s. 155-161
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010 Tadeusz Olejnik s. 161-170
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2002 Tadeusz Olejnik s. 162-175
Wielki pożar Wielunia 18 czerwca 1858 roku Tadeusz Olejnik s. 183-191
"Kolej Kalety–Wieluń–Podzamcze 1926–2006", Henryk Dąbrowski, Stanisław Kokot, Marek Moczulski, Warszawa 2006 : [recenzja] Tadeusz Olejnik Henryk Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Kokot (aut. dzieła rec.) Marek Moczulski (aut. dzieła rec.) s. 186-188
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2005 Tadeusz Olejnik s. 189-201
"Okalew dzieje wsi i szkolnictwa", Kazimierz Kaczmarek, Wieluń 2008 : [recenzja] Tadeusz Olejnik Kazimierz Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2006 Tadeusz Olejnik s. 193-205
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2009 Tadeusz Olejnik s. 193-205
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2012 Tadeusz Olejnik s. 193-208
Kronika Tadeusz Olejnik Jerzy Wojciechowski s. 193-197
Wieluńskie w latach rewolucji 1905-1907 Tadeusz Olejnik s. 195-204
Obchody 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej i zniszczenia miasta Wieluniu Tadeusz Olejnik s. 197-200
"Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej", Tadeusz Olejnik, Wieluń 2013 : [recenzja] Jan Książek Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2000 Tadeusz Olejnik s. 204-215
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2011 Tadeusz Olejnik s. 225-239
Instytut im. Herdera w Marburgu - ośrodek naukowy dla badań nad historią Europy Środkowo-Wschodniej Tadeusz Olejnik s. 235-237
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2001 Tadeusz Olejnik s. 241-254
Prof. dr hab. Henryk Stefan Jaworowski – Honorowym Członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego Tadeusz Olejnik s. 243-244
"Wieluń : dzieje miasta 1793-1945", Tadeusz Olejnik, Piotrków Trybunalski 2003 : [recenzja] Urszula Czerniak Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Wieluń polska Guernica", Tadeusz Olejnik, Wieluń 2004 : [recenzja] Witold Kulesza Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Wieluń : przewodnik", Tadeusz Olejnik, Wieluń 2003 : [recenzja] Jarosław Petrowicz Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Warszawska Straż Ogniowa (1836-1939)", Wojciech Jabłonowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Olejnik Wojciech Jabłonowski (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Dr inż. arch., prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej – Henryk Stefan Jaworowski (1931-2009) Tadeusz Olejnik s. 257-259
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2003 Tadeusz Olejnik s. 265-277
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2004 Tadeusz Olejnik s. 267-280
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2007 Tadeusz Olejnik s. 269-285
"400-lecie klasztoru sióstr bernardynek na ziemi wieluńskiej [400 Years of the Monastery of the Franciscan Observants Sisters in Wieluń]", red. Jan Książka, Tadeusz Olejnik, Wieluń 2013 : [recenzja] Patrycja Ziomek Jan Książka (aut. dzieła rec.) Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 394
"Wieluń : dzieje miasta (1793-1945)", Tadeusz Olejnik, Piotrków Trybunalski 2003 : [recenzja] Henryk Stańczyk Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 413-419
"Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (1945-1950) w świetle dokumentów własnego zespołu akt", Andrzej Felchner, Piotrków Trybunalski 2004 : [recenzja] Tadeusz Olejnik Andrzej Felchner (aut. dzieła rec.) s. 431-434