Znaleziono 6 artykułów

Krystyna Ferenz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacje dziadków i rodziców z dziećmi : przejawy prefiguratywnej kultury wychowawczej Krystyna Ferenz s. 7-17
Wstęp Krystyna Ferenz Ewa Kowalska s. 9-12
Komunikacja niewerbalna jako wyraz więzi w rodzinie Krystyna Ferenz s. 15-24
Women of two generations in modern family Krystyna Ferenz s. 65-74
Obszary i wymiary współczesnej edukacji kulturalnej Krystyna Ferenz s. 67-80
Recenzja rozprawy doktorskiej Anny Winiarczyk pt. „Społeczne funkcjonowanie dzieci z rodzin niepełnych z powodu czasowej migracji zarobkowej rodziców” Krystyna Ferenz Anna Winiarczyk (aut. dzieła rec.) s. 283-288