Znaleziono 7 artykułów

Sylwester Fertacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Maria W. Wanatowicz s. 7-8
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Maria W. Wanatowicz s. 7-8
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Maria W. Wanatowicz s. 7-8
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Agata A. Kluczek s. 7-8
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Agata A. Kluczek s. 7-8
Generał Stanisław Szeptycki jako dowódca wojsk polskich w latach 1919-1922 wobec północno-wschodnich i południowo-zachodnich kresów Rzeczypospolitej Sylwester Fertacz s. 58-73
Osaczyć i sterroryzować : na marginesie wspomnień Mirona Dolota o Wielkim Głodzie na Ukrainie Sylwester Fertacz Miron Dolot (aut. dzieła rec.) B. Gutowska-Nowak (aut. dzieła rec.) s. 161-172