Znaleziono 10 artykułów

Agata A. Kluczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Agata A. Kluczek s. 7-8
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Agata A. Kluczek s. 7-8
Jak rzymski cesarz Trajan zdobył Indie. Epizod z historii numizmatyki albo popis nowożytnego erudyty : Adolf Occo i jego dzieło Agata A. Kluczek s. 24-62
Sfera topiczna wyobrażeń w mennictwie cesarza rzymskiego Floriana (276 rok) Agata A. Kluczek s. 36-58
Cesarz rzymski Aurelian jako "paedagogus militum" Agata A. Kluczek s. 73-100
Wokół problemów interpretowania przekazu źródeł numizmatycznych Agata A. Kluczek Erika Manders (aut. dzieła rec.) s. 129-136
"Wojna domowa w Rzymie w latach 193—197", Daria Janiszewska, Poznań 2010 : [recenzja] Agata A. Kluczek Daria Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 176-184
Nieustająca admiracja dla starożytnego Rzymu Agata A. Kluczek s. 250-257
"Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium", Bartosz B. Awianowicz, Toruń 2010 : [recenzja] Bartosz B. Awianowicz Agata A. Kluczek s. 281-287
"...achieved nothing worthy of memory". Coinage and authority in the Roman empire c. AD 260-295", R. Hedlund, Uppsala 2008 : [recenzja] Agata A. Kluczek Ragnar Hedlund (aut. dzieła rec.) s. 299-306