Znaleziono 11 artykułów

Witold Filipczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sejmiki ziemi nurskiej 1780–1786 Witold Filipczak s. 23-62
Sejmiki województwa płockiego w latach 1780-1786 Witold Filipczak s. 23-62
Stronnictwo regalistyczne w województwie kijowskim 1780–1782 Witold Filipczak s. 79-104
Sejmiki ziemi zakroczymskiej 1778–1786 Witold Filipczak s. 85-121
Sejmiki ziemi czerskiej 1780-1786 Witold Filipczak s. 139-180
"Sejmik chełmski za Wazów (1587-1668)", Jerzy Temes, Lublin 2004 : [recenzja] Witold Filipczak Jerzy Temes (aut. dzieła rec.) s. 149-157
"Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683", Jarosław Stolicki, Kraków 2007 : [recenzja] Witold Filipczak Jarosław Stolicki (aut. dzieła rec.) s. 187-199
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Między konstytucją „Nihil Novi” a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji" Witold Filipczak s. 223-227
Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza (1780-1783) Witold Filipczak s. 235-276
"O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku", Leszek Andrzej Wierzbicki, Lublin 2005 : [recenzja] Witold Filipczak Leszek Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 270-281
"Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786", Witold Filipczak, Łódź 2012 : [recenzja] Zbigniew Anusik Witold Filipczak (aut. dzieła rec.) s. 273-284