Znaleziono 5 artykułów

Waldemar Firlej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podróże o charakterze turystycznym w starożytnej Grecji i Rzymie Waldemar Firlej s. 105-114
Zarys dziejów szkolnictwa w Chmielniku w XIX i XX wieku (do 1939 roku) Waldemar Firlej s. 119-135
Twórczość piśmiennicza księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku: wprowadzenie w problematykę badawczą Waldemar Firlej s. 205-212
Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium sandomierskiego (Ks. Jan Kanty Gajkowski, Ks. Władysław Gąsiorowski) Waldemar Firlej s. 245-272
"Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, z. 15: Procesy edukacyjne i wychowawcze w dobie przemian", pod red. T. Aleksandra i S. Majewskiego, Ostrowiec 2004 : [recenzja] Waldemar Firlej T. Aleksander (aut. dzieła rec.) S. Majewski (aut. dzieła rec.) s. 269-275