Znaleziono 2 artykuły

S. Majewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia wychowania w XX wieku: dorobek i perspektywy", red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski, Kielce 1998 : [recenzja] Sławomir Konrad Mazur T. Gumuła (aut. dzieła rec.) J. Krasuski (aut. dzieła rec.) S. Majewski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, z. 15: Procesy edukacyjne i wychowawcze w dobie przemian", pod red. T. Aleksandra i S. Majewskiego, Ostrowiec 2004 : [recenzja] Waldemar Firlej T. Aleksander (aut. dzieła rec.) S. Majewski (aut. dzieła rec.) s. 269-275