Znaleziono 6 artykułów

Michał Flieger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba oceny skuteczności niefinansowych instrumentów wspierania mikroprzedsiębiorczości w gminach Iwona Chomiak-Orsa Michał Flieger s. 40-48
Wybrane aspekty rozwoju informatycznego gmin w Polsce Iwona Chomiak-Orsa Michał Flieger s. 41-53
Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego. Zastosowanie zarządzania procesowego w urzędach gmin – wyniki badań Michał Flieger s. 67-78
    Zacytuj
  • Udostępnij
Źródła przewagi konkurencyjnej gmin warunkujące rozwój gospodarki lokalnej : studium przypadku Michał Flieger s. 361-373
Podejście procesowe w urzędach gmin w świetle regulacji ISO a osiąganie dojrzałości procesowej urzędów Michał Flieger s. 382-390
Dojrzałość procesowa gmin jako warunek udziału społeczności lokalnej w zarządzaniu gminą Michał Flieger s. 701-708