Znaleziono 2 artykuły

Piotr Franaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty segmentacji nabywców na rynku turystycznym oraz wstępne badania wydatku turystycznego jako miernika popytu na usługi turystyczne w regionie lubelskim Piotr Franaszek Bogusław Sawicki s. 253-264
Dieta chłopów galicyjskich w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. Piotr Franaszek s. 289-313