Znaleziono 6 artykułów

Bogusław Sawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reflections on business tourism in the context of the monograph study "Science tourism from a visual sociology perspective" Bogusław Sawicki Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 42-46
Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk Anna K. Mazurek-Kusiak Bogusław Sawicki s. 73-81
Perspektywy rozwoju turystyki religijnej na terenach przygranicznych w rejonie nadbużańskim Bogusław Sawicki s. 85-97
Wybrane aspekty segmentacji nabywców na rynku turystycznym oraz wstępne badania wydatku turystycznego jako miernika popytu na usługi turystyczne w regionie lubelskim Piotr Franaszek Bogusław Sawicki s. 253-264
Characteristics of Tourist Flows in Rzeszow-Jasionka Airport Bogusław Sawicki Andrzej Soroka s. 369-378
TQM a potencjał konkurencyjny biur turystycznych województwa lubelskiego i obwodu winnickiego Bogusław Sawicki Julia Wojciechowska-Solis s. 447-461