Znaleziono 5 artykułów

Julia Wojciechowska-Solis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza jakości usług biur podróży województwa lubelskiego za pomocą metody Servqual Julia Wojciechowska-Solis s. 311-323
Criteria for Buying Organic Food by Consumers from Different Regions of Poland Andrzej Soroka Julia Wojciechowska-Solis s. 445-456
TQM a potencjał konkurencyjny biur turystycznych województwa lubelskiego i obwodu winnickiego Bogusław Sawicki Julia Wojciechowska-Solis s. 447-461
The Attitude of Polish Society Living in Rural and Urban Areas towards Renewable Energy Sources Andrzej Soroka Julia Wojciechowska-Solis s. 457-469
Kierunki doskonalenia jakości usług, wpływające na decyzje nabywcze klientów biur turystycznych Julia Wojciechowska-Solis s. 485-496