Znaleziono 53 artykuły

Krzysztof Fudalej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Raport niemieckiego inspektora z wizyty w ZSRR w 1930 roku Krzysztof Fudalej s. 69-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Die Streitkräfte der DDR und Polens in der Operationsplanung des Warschauer Paktes", red. R. Wenzke, Poczdam 2010 : [recenzja] Krzysztof Fudalej R. Wenzke (aut. dzieła rec.) s. 165-166
Zapiski bibliograficzne Marcin Białas Krzysztof Fudalej s. 170-173
”Cesarskie bagnety : taktyka napoleońskich baterii, batalionów i brygad na podstawie regulaminów z epoki”, George Nafziger, Oświęcim 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej George Nafziger (aut. dzieła rec.) s. 182
”Sztuka dowodzenia na zachodzie Europy”, Stanisław Rola Arciszewski, Oświęcim 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej None None (aut. dzieła rec.) s. 183-184
”Walka piechoty : studium ilustrowane konkretnymi wypadkami z wojny 1914-1918 roku”, Emile Allehaut, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Emile Allehaut (aut. dzieła rec.) s. 183
  Zacytuj
 • Udostępnij
”Sztuka wojenna Turków osmańskich 1500-1700”, Rhoads Murphey, Oświęcim 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Rhoads Murphey (aut. dzieła rec.) s. 184-185
”Samochody pancerne : historia, organizacja, opis, taktyka, wykorzystanie i zwalczanie”, Leonard Furs-Żyrkiewicz, Oświęcim 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Leonard Furs-Żyrkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 184-185
”Wojna stuletnia : konflikt i społeczeństwo”, Christopher Allmand, Kraków 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Christopher Allmand (aut. dzieła rec.) s. 184
  Zacytuj
 • Udostępnij
”Husaria koronna w wojnie polsko-tureckiej 1672-1676”, Zbigniew Hundert, Oświęcim 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Zbigniew Hundert (aut. dzieła rec.) s. 185
  Zacytuj
 • Udostępnij
”Wspomnienie oficera do zadań specjalnych”, Przemysław A. Szudek, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Przemysław A. Szudek (aut. dzieła rec.) s. 185-186
”Generał Kazimierz Sosnkowski 1885-1969”, Jerzy Kirszak, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Jerzy Kirszak (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Kształtowanie się i główne kierunki działalności służb wojska II Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa militarnego lat 1921-1927", Jeremiasz Ślipiec, Warszawa 2011 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Jeremiasz Ślipiec (aut. dzieła rec.) s. 186
”Wojna po wojnie : antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej 1944-1953”, Gdańsk-Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej s. 186
"Archiwum Ministra Obrony Narodowej : informator o zasobie archiwum", Dominik Zemła, Nowy Dwór Mazowiecki 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Dominik Zemła (aut. dzieła rec.) s. 187
"Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów", Jacek Jędrysiak, Daniel Koreś, Jerzy Maroń, Krzysztof Widzyński, Wrocław 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Jacek Jędrysiak (aut. dzieła rec.) Daniel Koreś (aut. dzieła rec.) Jerzy Maroń (aut. dzieła rec.) Krzysztof Widzyńśki (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Do szarży marsz, marsz...Studia z dziejów kawalerii", Aleksander Smoliński, Toruń 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Aleksander Smoliński (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Cesarska armia Japonii 1853-1945", Edward J. Drea, Kraków 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Edward J. Drea (aut. dzieła rec.) s. 189
"Łańcuch historii : studia i publicystyka", Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Łomianki 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Paweł Piotr Wieczorkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 190
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wojna pancerna", Ludwik von Eimannsberger, Oświęcim 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Ludvik von Eimannsberger (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Mobilizacja marcowa 1939", Andrzej Wesołowski, Kamil Stepan, Warszawa 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Kamil Stepan (aut. dzieła rec.) Andrzej Wesołowski (aut. dzieła rec.) s. 191
"Leksykon militariów Powstania Warszawskiego", Michał Komuda, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Michał Komuda (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Polskie wojska spadochronowe w II wojnie światowej", Janusz Zuziak, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Janusz Zuziak (aut. dzieła rec.) s. 192
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wojska pancerne Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940-1947 : doktryna, organizacja, szkolenie i działania bojowe", Juliusz S. Tym, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Juliusz S. Tym (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Artyleria, jaka była, jaka jest i jaka powinna być", Frédéric-Georges Herr, Warszawa 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Frédéric-Georges Herr s. 193
"Wojsko - polityka - społeczeństwo. Studia z historii społecznej od antyku do współczesności", red. J. Jędrysiak, D. Koreś, G. Strauchold, K. Widzyński, Wrocław 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej J. Jędrysiak (aut. dzieła rec.) D. Koreś (aut. dzieła rec.) G. Strauchold (aut. dzieła rec.) K. Widzyński (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Wojny i wojskowość polska w XVI wieku", t. 1-3, Marek Plewczyński, Zabrze-Tarnowskie Góry 2011-2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Marek Plewczyński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Wojska Lądowe w 330. rocznicę wiktorii wiedeńskiej", red. Z. Szybiński, J. Z. Matuszak, Warszawa 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej J. Z. Matuszak (aut. dzieła rec.) Z. Szybiński (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Rozwój myśli taktycznej we Francji i w Niemczech podczas wojny 1914–1918 r.", Pascal-Marie-Henri Lucas, Warszawa 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Pascal-Marie-Henri Lucas (aut. dzieła rec.) s. 194-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Era lotnictwa wojskowego", Martin van Creveld, Warszawa 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Martin van Creveld (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Wpływ potęgi morskiej na historię 1660–1783, t. 1–2", Alfred Thayer Mahan, Oświęcim 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Alfred Thayer Mahan (aut. dzieła rec.) s. 195
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Studia i materiały do historii wojen ze Szwecją 1600-1635", Michał Paradowski, Oświęcim 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Michał Paradowski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Polska obrona przeciwlotnicza 1939", cz. 1–4, red. nauk. Andrzej Wesołowski, Warszawa, 2012-2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Andrzej Wesołowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Polen: Generalgouvernement. August 1941–1945", red. Klaus-Peter Friedrich, Monachium, 2014 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Karl-Peter Friedrich (aut. dzieła rec.) s. 198
"Militärische Effektivität im ersten Weltkrieg. Die 11. Bayerische Infanteriedivision 1915 bis 1918", Christian Stachelbeck, Paderborn 2010 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Christian Stachelbeck (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Moje wspomnienia wojenne, cz. 1, 1914–1916", Erich Ludendorff, tł. M. Wichrowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Erich Ludendorff (aut. dzieła rec.) Marcin Wichrowski (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Atlas bitew do historii wojskowości starożytnej", Johannes Kromayer, Georg Veith, tł. M. Chmielarz, Oświęcim 2014 : [recenzja] Krzysztof Fudalej M. Chmielarz (aut. dzieła rec.) Johannes Kromayer (aut. dzieła rec.) Georg Veith (aut. dzieła rec.) s. 221
"Żywiąc wojnę. Logistyka od Wallensteina do Pattona", Martin van Creveld, tł. J. Szkudliński, Warszawa 2014 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Martin van Creveld (aut. dzieła rec.) Jan Szkudliński (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Spes in virtute, salus in victoria", red. Dominika Lipska, Joanna Gładysz, Andrzej Gładysz, Lublin-Zabrze 2014 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Joanna Gładysz (aut. dzieła rec.) Andrzej Gładysz (aut. dzieła rec.) Dominika Lipska (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Zagłada Wehrmachtu. Kampanie 1942 roku", Robert M. Citino, tł. Mateusz Grzywa, Oświęcim 2014 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Robert M. Citino (aut. dzieła rec.) Mateusz Grzywa (aut. dzieła rec.) s. 222
Konferencja młodych historyków wojskowości w Białymstoku Krzysztof Fudalej s. 224-225
Wnioski i doświadczenia z udziału Polaków w II wojnie światowej : konferencja w Warszawie Krzysztof Fudalej s. 227-228
X Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości w Gdańsku Krzysztof Fudalej s. 231-232
Konferencja młodych historyków wojskowości w Poznaniu Krzysztof Fudalej s. 231
Jubileusz Nagrody Nobla dla sił Organizacji Narodów zjednoczonych Krzysztof Fudalej s. 232
Wojsko Polskie w służbie pokoju : konferencja z okazji 60-lecia polskiego udziału w misjach pokojowych Krzysztof Fudalej s. 233
Zmienne oblicza wojny : ogólnopolska konferencja naukowa we Wrocławiu Krzysztof Fudalej s. 234-235
Konferencja z okazji 60. Rocznicy udziału Polski w misjach poza granicami państwa Krzysztof Fudalej s. 235
Działalność Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei : międzynarodowe seminarium w Seulu Krzysztof Fudalej s. 235
Teoretycy wojskowi i ich dzieła : konferencja naukowa w Monachium Krzysztof Fudalej s. 236-237
Biografistyka wojskowa w dziejach historiografii. Konferencja naukowa we Wrocławiu Krzysztof Fudalej s. 237-239
Pierwsza wojna światowa w pamięci współczesnych : konferencja naukowa w Warszawie Krzysztof Fudalej s. 237-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Fenomen husarii", Radosław Sikora, Toruń 2004 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Radosław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 431-433