Znaleziono 7 artykułów

Katarzyna Górecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi Katarzyna Górecka s. 51-56
Zarządzanie kryzysowe na tle wybranych państw sąsiadujących z Polską Katarzyna Górecka s. 129-152
Stan kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy w Polsce Katarzyna Górecka s. 135-144
Polityka pieniężna wobec globalnego kryzysu Katarzyna Górecka s. 145-152
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23 lutego 1995 r. III CZP 12 Katarzyna Górecka s. 226-236
    Zacytuj
  • Udostępnij
O obiektywizm krytyki naukowej : replika na artykuły Katarzyny Gołąbek, w związku z książką Katarzyny Góreckiej "Pobożne matrony i cnotliwe panny. Epitafia jako źródło wiedzy o kobiecie w epoce nowożytnej", Warszawa 2006 Katarzyna Górecka s. 239-250
Łacińskojęzyczne inskrypcje nagrobne jako żródło do badań nad kobietą w okresie nowożytnym oraz wyzwanie edytorskie : (w związku z książką Katarzyny Góreckiej, Pobożne matrony i cnotliwe panny, Warszawa 2006) Katarzyna Gołąbek Katarzyna Górecka (aut. dzieła rec.) s. 307-318