Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Gołąbek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antywzorzec biskupa w instrukcji kapituły krakowskiej na synod piotrkowski 1551 r. Katarzyna Gołąbek s. 13-52
W związku z polemiką Katarzyny Góreckiej, "O obiektywizm krytyki naukowej" Katarzyna Gołąbek s. 251-256
Łacińskojęzyczne inskrypcje nagrobne jako żródło do badań nad kobietą w okresie nowożytnym oraz wyzwanie edytorskie : (w związku z książką Katarzyny Góreckiej, Pobożne matrony i cnotliwe panny, Warszawa 2006) Katarzyna Gołąbek Katarzyna Górecka (aut. dzieła rec.) s. 307-318