Znaleziono 27 artykułów

Marcin Gąsior

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym Marcin Gąsior s. 11-22
Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich Marcin Gąsior s. 19-27
Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT Marcin Gąsior s. 41-52
Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiębiorstw rynku IT Marcin Gąsior s. 53-62
Motywacja pracowników a satysfakcja klientów : ujęcie empiryczne z perspektywy dwóch sektorów gospodarczych Marcin Gąsior s. 61-74
Piaski, pow. Opoczno. Stanowisko 3 Marcin Gąsior s. 62-63
Stara, gm. Aleksandrów, woj. piotrkowskie. Stanowisko 2 Marcin Gąsior Mirosław Szukała s. 70
Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015 Marcin Gąsior s. 71-82
Obdzież, pow. Opoczno. Stanowisko 1 Marcin Gąsior s. 75-76
Piaski, pow. Opoczno. Stanowisko 1 Marcin Gąsior Anna Wesołowska s. 91
Swolszowice - Borki, pow. Piotrków Trybunalski. Stanowisko 1 i 2 Marcin Gąsior s. 93-95
Mierzyn, pow. Piotrków Trybunalski. Stanowisko 1 Marcin Gąsior s. 101-102
Piaski, pow. Opoczno. Stanowisko 1 Marcin Gąsior s. 104-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mierzyn, pow. Piotrków Tryb. Stanowisko 1 Marcin Gąsior s. 109-110
Mierzyn, gm. Rozprza, woj. piotrkowskie. Stanowisko 1 Marcin Gąsior s. 111-112
Piaski, pow. Opoczno. Stanowisko 1 Marcin Gąsior Edward Ćwiertak s. 111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mierzyn, pow. Piotrków Trybunalski. Stanowisko 1 Marcin Gąsior s. 122
Piaski, pow. Opoczno. Stanowisko 1 Marcin Gąsior s. 127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mierzyn - Grobla, pow. Piotrków Tryb. Stanowisko 2 Marcin Gąsior Edward Ćwiertak s. 135-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przygłów - Murowaniec Marcin Gąsior s. 143-144
Stosunek konsumentów do transakcji zawieranych przez internet – ujęcie segmentacyjne Marcin Gąsior s. 159-170
Łaknarz, pow. Brzeziny. Stanowisko 1 Marcin Gąsior s. 185-186
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na spełnienie potrzeb społeczeństwa Piotr Blicharz Marcin Gąsior s. 237-245
Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania Marcin Gąsior s. 241-252
Szanse i bariery współpracy gospodarczej przygranicznych regionów Polski i Ukrainy z perspektywy wybranych instytucji dialogu społecznego Marcin Gąsior Stanisław Skowron Łukasz Skowron s. 279-291
Znaczenie przebiegu procesu zakupowego w budowie zadowolenia konsumenta rynku IT Piotr Blicharz Marcin Gąsior s. 283-290
Wybrane preferencje związane z zakupami w centrach handlowych a satysfakcja klienta Marcin Gąsior s. 289-300