Znaleziono 10 artykułów

Łukasz Skowron

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie modeli ścieżkowych do wyznaczania indeksów atrakcyjności obszarów terytorialnych Łukasz Skowron s. 99-115
Determinanty wyboru komputera przenośnego w aspekcie cech socjodemograficznych wśród licealistów i studentów Łukasz Brych Łukasz Skowron s. 163-173
Determinanty satysfakcji z pracy : studium teoretyczne Monika Sak-Skowron Łukasz Skowron s. 243-253
Motywacja pracowników oraz satysfakcja klientów w świetle badań empirycznych lubelskiego sektora galerii handlowych Łukasz Brych Przemysław Grobel Łukasz Skowron s. 245-257
Wpływ wejścia nowego podmiotu do lubelskiego sektora centrów handlowych na sposób postrzegania aktualnych graczy rynkowych Łukasz Skowron s. 245-255
Satysfakcja i lojalność klientów polskiego sektora usług bankowych w świetle badań empirycznych z lat 2007-2010 Łukasz Skowron s. 251-262
Szanse i bariery współpracy gospodarczej przygranicznych regionów Polski i Ukrainy z perspektywy wybranych instytucji dialogu społecznego Marcin Gąsior Stanisław Skowron Łukasz Skowron s. 279-291
Modele SEM w badaniach motywacji pracowników Łukasz Skowron s. 367-380
Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów Aleksandra Cieślik Łukasz Skowron s. 371-379
Modele ścieżkowe jako przykładowe metody badania satysfakcji i lojalności klientów Łukasz Skowron s. 495-505