Znaleziono 2 artykuły

Romana Głowacka-Wołoszyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną Romana Głowacka-Wołoszyn Izabela Kurzawa Andrzej Wołoszyn s. 43-54
Obiektywna i subiektywna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce a popyt na turystykę zorganizowaną Romana Głowacka-Wołoszyn Andrzej Wołoszyn s. 367-383