Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Wołoszyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną Romana Głowacka-Wołoszyn Izabela Kurzawa Andrzej Wołoszyn s. 43-54
Obiektywna i subiektywna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce a popyt na turystykę zorganizowaną Romana Głowacka-Wołoszyn Andrzej Wołoszyn s. 367-383
Identyfikacja determinant zakupów przez internet w polskich gospodarstwach domowych przy zastosowaniu uogólnionego modelu tobitowego Romana Głowicka-Wołoszyn Joanna Stanisławska Andrzej Wołoszyn Feliks Wysocki s. 459-469
Wybrane aspekty e-konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych Joanna Stanisławska Andrzej Wołoszyn s. 471-481